TOSYALI ONLINE

BRUA - Boru Hattı Projesi

BRUA (Bulgaristan – Romanya – Macaristan – Avusturya Doğalgaz İletim Sistemi Romanya Kısmı Ana Boru Hattı Projesi)Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Avusturya yönünde Ulusal İletim Sisteminin Romanya topraklarında geliştirilmesi adlı projenin uygulanması için Doğalgaz Hat boruları kapsamında ; 32” çapında ve 478 km uzunluğunda doğalgaz boruları ve bağlantı ekipmanları Tosçelik kalitesiyle hat boyunca 14 stok sahasına teslim edilecek, proje tamamlandığında boru hattının 4,4 bcm’lik taşıma kapasitesi olacak. EBRD – “European Bank for Reconstruction and Development” – Avrupa Yatırım-Kalkınma Bankası tarafından finansmanı sağlanmış olan projenin tamamlanma süresi 18 ay olarak belirlenmiş olup tedarik sözleşmesi 19 Nisan 2018'de Bükreş’te imzalanmıştır.

TANAP (Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi)

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) projesinin amacı, Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi'nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal gazın öncelikle Türkiye'ye, ardından Avrupa'ya taşınmasıdır. TANAP, Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) ve TransiAdriyatik Boru Hattı (TAP) ile birleşerek Güney Doğal Gaz Koridorunu oluşturmaktadır. TANAP, Türkiye Gürcistan sınırında Ardahan ili Posof ilçesi Türkgözü köyünden başlayarak Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 ilden geçecek ve Yunanistan sınırında Edirne’nin İpsala ilçesinde son bulacaktır. Bu noktadan, Avrupa ülkelerine doğal gaz aktaracak olan TAP Doğal Gaz Boru Hattı’na bağlanacaktır. Proje kapsamında Türkiye sınırları içerisinde biri Eskişehir ve diğeri Trakya’da olmak üzere, ulusal doğal gaz iletim şebekesine bağlantı için iki çıkış noktası yer alacaktır. TANAP Doğal Gaz Boru Hattı sistemi; 19 kilometresi Marmara Deniz geçişi olmak üzere toplam 1850 km'dir. Borular nihai varış yerlerine (boru sahaları ve boru hattı güzergahı) teslim edilmekte, boşaltılarak titizlikle istiflenmektedir. Kapsamlı lojistik operasyonları, hat boruları taşımacılığı konusunda uzman olan Tosçelik Lojistik Ekibi tarafından yönetilir. Tosçelik demiryolu ve karayolu taşımacılıklarının bir kombinasyonuyla çoklu taşıma modelini kullanarak borular TANAP stok sahalarına teslim etmiştir.

Doğal Gaz İletim Projeleri - Comptoir Algerien de Materiel Electrique et Gazier (CAMEG)

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Gaziantep - Düzbağ İçmesuyu İsale Hattı

İzmit Yarımca DP World Liman Projesi

İstanbul Büyük Havalimanı (İGA) Projesi Su Temini

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Melen Projesi İstanbul Belediyesi Su Temini