TOSYALI ONLINE

Kalite politikamızın değişen şartlara sürekli uygunluğu ve çalışanlar tarafından anlaşılırlığı, üst yönetim tarafından yapılan gözden geçirme toplantıları ile güvence altına alınmaktadır.  *Kalite Politikasına dayalı Tosçelik Kalite Yönetim Sistemi, organizasyonumuz içerisindeki tüm fonksiyon ve seviyelerde uygulanacaktır.Bunun için kalifiye personel , üretim araçları, servis ve ilave kaynaklar sağlanacaktır.  

Fuat TOSYALI

Yönetim Kurulu Başkanı